Nieuwe eisen gesteld aan bewonersoverleggen Best

0
189
Bewonersoverleg Best
Bewonersoverleg Best

Nieuwe eisen aan bewonersoverleg

De Bewonersoverleggen (BO’s) van Best blijven zeker bestaan, maar er worden nieuwe eisen aan hen gesteld. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de afgelopen 2,5 jaar heeft plaatsgevonden. Die uitkomst is, met wat kleine aanpassingen, door het college van B en W opgepakt.

De BO’s krijgen sinds 2012 subsidie om hun taak als vertegenwoordigers van de wijken te kunnen uitvoeren. Het ene BO doet het beter dan het andere. Sommigen inwoners van Best weten niet eens dat er een BO bestaat in hun wijk. En er wordt ook nogal eens gedacht dat zo’n BO niet echt neutraal is.

Meer contact met bewoners

Kort en goed: de BO’s moeten meer in contact komen met hun bewoners en als partner van de gemeente gaan optreden waar het gaat om informatieverstrekking en inwonersparticipatie. Belangrijk daarbij is dat het BO een neutrale positie inneemt. Elk bewonersoverleg moet in 2019 met een plan komen om dat te bewerkstelligen.

Deze bevindingen komen uit een werkgroep, bestaande uit “losse” inwoners van Best en vertegenwoordigers van WBO, gemeente, GOEB en de BO’s zelf. Zij hebben een advies uitgebracht aan het college van B en W die daar vervolgens dus mee hebben ingestemd.  Tijdens de Algemene Leden Vergadering van het GOEB (Gemeenschappelijk Overleg Erkende Bewonersgroepen) heeft de gemeente de BO’s geinformeerd.

GOEB

Volgens Ad van Laarhoven, voorzitter van het GOEB, was het allemaal al zo’n beetje bekend. De BO’s hebben zelf deel uitgemaakt van de werkgroep dus wisten al wat er zou komen. “Het is de bedoeling dat de BO’s plannen gaan maken om de nieuwe rol die de gemeente van hen vraagt te kunnen invullen. Het GOEB gaat een soort standaardformulier voor hen maken waarmee zij die plannen kunnen opstellen. Zo voorkomen we dat het ene overleg met 10 pagina’s komt en het andere met 10 regels.”

De plannen worden opgesteld in samenspraak met de wijkbewoners en de partners die in de wijk opereren. Denk daarbij aan buurtverenigingen, woningcorporaties, politie en gemeente. Van Laarhoven stelt dat de BO’s op de steun van de gemeente kunnen rekenen. Er wordt in het kader van Samen Op Ons Best een nieuwe werkgroep opgericht die de wijken gaat ondersteunen bij het maken van de plannen. Zij gaan ook kijken naar de rol en de taak van het GOEB in de toekomst.

Het komende half jaar worden de plannen opgesteld maar er is geen keiharde deadline gesteld. Kwaliteit prevaleert boven snelheid. Van Laarhoven stelt: “Vergeet niet, het zijn allemaal vrijwilligers die het moeten doen. We proberen de zaken af te ronden voordat de subsidieaanvragen voor 2020 ingediend moeten worden.“

Wil jij een steentje bijdragen? Meld je dan aan en mail naar indewijk@gembest.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.